bmw provkörning upplevelse på Motorrad center stockholm

Vi på Motorrad Center Stockholm vet att det bästa sättet att uppleva en BMW är att provköra den. Därför försöker vi alltid att ha alla BMW's modeller på plats för provkörning.
En 15min tur på de fantastiska vägarna i närheten räcker för att förstå vad BMW handlar om!
 

Provkörningsavtal

  1. Låntagaren erhåller mc som lån att användas för provkörning med nedanstående villkor.
  2. Motorcykeln får endast användast användas av ifylld långtagare. 
  3. Provkörningsområdet betraktas som allmän väg och låntagaren måste inneha körkortsbehörighet A för tung mc. 
  4. Lagstadgad utrustning så som hjälm måste bäras av förare under färd. 
  5. Vårdslös körning är ej tillåten. Respektera hastighets-begränsningarna. 
  6. All körning sker på egen risk. Låntagaren står för självrisken (15000 kr) 
  7. Låntagaren accepterar att få tillsänt adresserad produktinformation m.m i marknadsföringssyfte.